Legenda
Contact

Postadres:
Meijhorst 11-62
6537 ET Nijmegen
E-mail:
meijhorst@hetnet.nl

Adressen

Voor belangrijke
adressen en telefoonnummers
klik hier

Aanmelden als burgerhulpverlener
klik hier

Link naar de buren
klik hier

Wij worden gesteund door het Oranje Fonds
klik hier


Artikelen en foto's mogen vrij worden gebruikt door de zes Dukenburgse wijkplatforms en het infomagazine de Dukenburger.We hebben een nieuwe wijkagent in Meijhorst en Aldenhof. Mustafa Celik tot nu toe werkzaam in Weert - Limburg. We hopen Mustafa snel te ontmoeten.

 

 

Afgelopen week werd mij gevraagd waarom er toch zoveel wantrouwen is van Dukenburgers op de gemeente Nijmegen. Helaas hebben we op dit moment weer een groot voorbeeld hoe gemeentelijk beleid dit wantrouwen weer aanwakkert. Met alle onderhandelingen van de diverse bewonersorganisaties in Dukenburg over het nieuw te bouwen uitvaartcentrum van DELA was het aanpakken van de sluipverkeerroute en de racebaan 60e straat in Meijhorst een combi in de gesprekken. Het blijken nu mooie praatjes te zijn geweest in een proces wat er enkel en alleen op gericht was de verkoop van de grond en de bouw van het uitvaartcentrum te laten realiseren. We wilden toen (november 2014) een brief naar B&W sturen maar hebben dat (helaas) niet gedaan na mooie gesprekken. (zie bijlage) Nu zitten we met de gebakken peren, er komt nieuw asfalt, er komt dus een nieuwe racebaan. De betrokken ambtenaren zwegen en zwegen. Het wantrouwen staat in ieder geval weer steviger in zijn schoenen en zal op allerlei gebied zijn gevolgen hebben. Collega ambtenaren die nu en in de toekomst bezig zijn met wijkcontacten en projecten zullen daar weer de gevolgen van ondervinden. Het is dus duidelijk dat alles wat nu op tafel komt met wantrouwen bekeken wordt en betrokkenen eerst vertrouwen zal moeten winnen. ^PS

Lees meer...

 

 

Jaargang nummer 10 nummer 3.

Op 12 april komt het nieuwe nummer uit van de Dukenburger met nieuws en informatie uit Dukenburg en onze wijk Meijhorst.

 

In gesprek met Rob Jaspers en Geert Willems (redacteurs De Gelderlander)

Opening tweede ruimte van stichting Gratis2eKansje in Meijhorst.

De hobby's van Mia en Marlies.

Vroeger en Nu, het Schlingemannpad.

De verkiezingsuitslag in Dukenburg.

 

 

Op de Meijhorst pagina's 34 en 35 o.a:

Kinderen van de Meiboom bakken pannenkoeken in wooncentrum De Horizon.

John Kerstens geeft uitleg op de basisschool de Meiboom.

Winkelcentrum Meijhorst, bewoners wachten met smart...

Achterin op pagina 46, de Duukjes en op blz. 42 en 43, de agenda voor heel Dukenburg.

De Dukenburger nummer 3 - 2017, wordt op woensdag 12 of donderdag 13 april met weekblad ‘De Brug’ huis aan huis verspreid.


Voor de nieuwe Dukenburger klik hier .

 

Het blad is gratis verkrijgbaar bij onder meer het wijkcentrum Dukenburg, het STIP en zwembad Dukenburg, Meijhorst 70-39,  en bij Albert Heijn winkelcentrum Meijhorst en Zwanenveld, Jumbo Malvert, Spar Weezenhof en talrijke andere plekken.


Het blad 12 of 13 april niet ontvangen? Bel: ‘Axender Cuijk’ (0485) 319 050 of mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Op 6 april bereikte ons de volgende mail:

Geachte bewoner in de omgeving en belanghebbende van Stadspark Staddijk,

U bent de afgelopen twee weken betrokken geweest bij het verzoek van de organisatie van de Strong Viking Run om voor haar editie op 17 en 18 juni a.s. het parcours vanuit de Berendonck, waar de start-finishlocatie is, uit te breiden naar Stadspark Staddijk. Op 22 maart jl. is er een overleg met enkelen van u geweest en op 28 maart jl. is er met weer een vertegenwoordiging daarvan en de organisator een schouw in het park gehouden. Hoewel de stemming aanvankelijk was dat een evenement in het Stadspark een kans is voor de levendigheid van het park en de wijk, werd ook direct de zorg voor de natuurwaarden van het park uitgesproken. Na de schouw is daarom afgesproken om een natuurtoets in het kader van de Flora- en Faunawet uit te laten voeren.

Vanaf die dinsdag 28 maart zijn er veel e-mailberichten richting de gemeente gestuurd en  er verschenen ook veel berichten op de sociale media, over het algemeen met de strekking dat men tegen de komst van dit evenement is, met als belangrijkste argument de aantasting van de natuur in het park.

Gisterenmorgen, 5 april heeft de organisatie van de Strong Viking Run besloten om haar verzoek aan de Gemeente Nijmegen in te trekken. De reden hiervan is de ontstane commotie en wat dit tot gevolg heeft voor de vergunningaanvraag en de bezwaren die daarop gemaakt kunnen worden. De tijd die e.e.a. vergt om hier – in grote onzekerheid voor de organisator – zorgvuldig in te handelen is te kort tot aan de datum van het evenement.

Daarmee is het evenement voor dit jaar van de baan.

Door een aantal van u zijn er vragen gesteld en bezwaren opgeworpen aan/bij het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Ik ga er vanuit dat met dit bericht die vragen voor dit moment zijn beantwoord.

Het college en de gemeenteraad is op de hoogte gesteld.

Enkelen van u heeft aangegeven nooit een dergelijk evenement of zelfs ook maar enkel ander evenement in het Stadspark Staddijk te willen hebben. Daar kunnen we op dit moment geen uitspraken over doen, maar we gaan wel onderzoeken welke gevolgen dat verzoek kan hebben. Indien het nodig is om u daarbij te betrekken, dan zullen we dat zeker doen.

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner