Legenda
Contact

Postadres:
Meijhorst 11-62
6537 ET Nijmegen
E-mail:
meijhorst@hetnet.nl
Voor De Dukenburger:
E-mail:
info@dedukenburger.nl

Adressen

Voor belangrijke
adressen en telefoonnummers
klik hier

Aanmelden als burgerhulpverlener
klik hier

Link naar de buren
klik hier

Wij worden gesteund door het Oranje Fonds
klik hier


Artikelen en foto's mogen vrij worden gebruikt door de zes Dukenburgse wijkplatforms en het infomagazine de Dukenburger.Klik hier om op de website van AED Dukenburg te komen.

 

 

Klik hier voor aanmelden.

 

 

zijn kamagra oral jelly zijn uitstekende scenario is het moeilijk om gewoon te beslissen.

 

vlnr, Willem Ruwette, Peter Saras, notaris mr. van Eldik en Nico de Boer bij het tekenen van de stichtings akte.

 

Foto: Jacqueline van den Boom

zijn kamagra oral jelly zijn een uitstekende scenario is het het moeilijk om enkel te beslissen.

 

Op 17 mei 2013 is de stichtingsakte gepasseerd, hier in te zien.

 

Lees meer...

 

Mag iedereen zomaar een AED gebruiken?

In het verleden was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen. Maar een AED is een apparaat die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken. Meerdere internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een enorme toename van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand hartfalen heeft. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer bedrijven en openbare ruimten voorzien worden van een AED.

 

Is het gebruik van een AED altijd succesvol in geval van een circulatiestilstand?

Nee. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie 90% van de gevallen) of een andere hartritmestoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast zal men het slachtoffer altijd van zuurstof en zo nodig ook met hartmassage moeten voorzien tijdens de reanimatie. Het is ook zo dat, hoe langer men wacht met het gebruik van een AED, het hart minder gevoelig wordt voor defibrillatie en de overlevingskans dan iedere minuut met ongeveer 10% afneemt.

 

Hoe veilig is het gebruik van een AED?

Mits er een korte opleiding in het gebruik van een AED is gevolgd en men de veiligheidsinstructies in acht neemt, is het gebruik van een AED volkomen veilig. Omdat de AED in tal van situaties gebruikt word zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. De AED zal alleen de opdracht en de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit na de vooraf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. De AED kan dus niet misbruikt worden om iemand zomaar een stroomstoot toe te dienen. Een gesproken stem in het apparaat zal opdracht geven het slachtoffer niet aan te raken tijdens de defibrillatie.

Wanneer men dit toch doet zal het apparaat beweging detecteren en geen stroomstoot afgeven. Een eerste cursus zal drie uur in beslag nemen.

 

Kan een nat slachtoffer ook gedefibrilleerd worden?

In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer af te drogen alvorens de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (ook de bediener) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

 

Kan een AED een foute beoordeling maken?

Een AED maakt gebruik van complexe systemen om het hartritme te interpreteren. Wanneer iemand gebruik maakt van een AED zal deze in meer dan 95% van de gevallen de juiste keuze maken om defibrillatie toe te passen. In meer dan 98% van de gevallen zal de AED correct beslissen om geen opdracht tot defibrillatie te geven. Dit is meer dan door professionele hulpverleners behaald kan worden. Om fouten te voorkomen is het daarom belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

 

Waarom moet er tussen de defibrillaties doorgegaan worden met hartmassage en beademing?

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor voorziet men het hart en hersenen van zuurstof, en zo maakt men het hart weer gevoelig voor defibrillatie.

 

Kan een AED ook gebruikt worden bij kinderen?

De meeste AED’s zijn (indien niet expliciet vermeld) niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 8 jaar. Er bestaan wel AED’s die geschikt zijn voor kinderen. Deze zal u dan ook op plaatsen waar veel kinderen bijeen zijn (basisscholen, kinderdagverblijven) aantreffen. Deze zijn voorzien van speciale elektroden die geschikt zijn voor gebruik bij kinderen aangezien de af te geven stroomstoot lager is dan bij volwassenen. Er zijn wel AED’s voor kinderen en volwassenen, deze hebben duidelijk herkenbare elektroden. De noodzaak van een AED voor kinderen zal ook kleiner zijn omdat de oorzaak van een circulatiestilstand vaak anders is.

 

Waarom is een opleiding in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat meten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe de reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat/apparaten die men zal gaan gebruiken en zal theoretische kennis over de achtergronden van een circulatiestilstand van belang zijn bij het gebruik van een AED.

 

Waar moet ik de elektroden plakken?

Er zijn twee mogelijkheden. In het eerste geval zit de stekker van de elektroden al in de AED en de AED zal zodra de kelp geopend is tegen u praten en opdrachten geven. Bij de tweede moet de AED eerst aangezet worden en de elektroden geplaatst, pas dan gaat de AED verder. In beide gevallen zal op de elektroden duidelijk aangegeven staan waar deze geplakt moeten worden. De eerste net onder het linker sleutelbeen (niet op de tepel) en de tweede ter hoogte van de elleboog, rechts op het lichaam (tussen arm en ribben). De stroom zal dan diagonaal door het hart gestuurd worden. In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat er meerdere stroomstoten nodig zijn om een goed resultaat te bereiken.

 

zijn kamagra oral jelly zijn uitmuntend scenario is het moeilijk om enkel te het oplossen van.

Lees meer...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner